It takes a village to raise a child

Welkom op Kindcentrum de Wel

Kindcentrum de Wel is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor onze jongste kinderen is er kinderopvang en peuterplus, en natuurlijk verzorgen wij goed onderwijs voor de kinderen van 4 tot 13 jaar. Daarnaast bieden wij BuitenSchoolse Opvang voor alle kinderen uit de omgeving. Als één team met één balie zijn we bezig met een optimale ontwikkeling van onze kinderen. We vinden een doorgaande ontwikkellijn daarbij de basis bij alles wat we doen. We kijken naar de ontwikkelbehoefte van onze kinderen en zijn van mening dat samenwerkend, spelend en bewegend leren de kinderen het beste helpt bij hun ontwikkeling naar uiteindelijk een zelfstandig bestaan in onze maatschappij. Wij zijn als kindcentrum een belangrijk onderdeel van het dorp en vinden samenwerking met ouders en omgeving erg belangrijk. Ons motto is: “It takes a village to raise a child”. U bent van harte welkom op ons Kindcentrum.

Tot ziens!