Klachtenregeling

Het is belangrijk dat de kinderen een fijne tijd hebben op de basisschool. Dat geldt ook voor werknemers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. Toch kan het voorkomen dat niet alles vlekkeloos verloopt. Waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.

Wanneer u klachten heeft over iets of iemand op school is het wenselijk dit eerst te bespreken met de betrokkene. Voor leerlingen of ouders is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Levert dit overleg voor u geen bevredigende resultaten op of betreft het een situatie die met de school in het algemeen te maken heeft, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Als u na dit overleg niet tevreden bent kunt u zich wenden tot de speciale contactpersoon van uw school, de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks tot het bestuur c.q. de algemeen directeur van onze vereniging.

 
In de schoolgids kunt u de contactpersonen vinden.

Documenten