Over de Wel

Missie en visie


Onze visie is dat we op Kindcentrum de Wel de kinderen de best mogelijke voorbereiding willen geven
voor hun toekomst in de maatschappij..
Onze missie is dan ook: samen leven, samen spelen, samen leren
Een veilige omgeving is voor ons de basis van de ontwikkeling van onze kinderen, we besteden daar
veel aandacht aan.
Daarnaast zie je in ons kindcentrum een bevlogen team dat voortdurend bezig is met een optimale
ontwikkeling van de kinderen.
We hebben een breed aanbod in ons kindcentrum waarbij we het belangrijk vinden dat de kinderen
kunnen kiezen om zo op verschillende manieren ervaringen op de doen. Ook vinden we bewegend en
spelend leren van groot belang. Natuurlijk gebruiken we ook moderne middelen in ons kindcentrum.
Bijna in elk lokaal hebben we een touchscreen met veel mogelijkheden tot interactief onderwijs en ook
heeft elk kind vanaf groep 3 een chromebook. We wisselen het gebruik van chromebooks en andere
materialen af, omdat we geloven dat de inzet van zoveel mogelijk zintuigen en de sensomotorische
input een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling.