Team

Verdeling van leerkrachten over de groepen

KDV/BSO Karin Kuik, Maaike van der Kooi, Nynke Jonker, Marijke Bouma, Marijke de Graaf, Mirte Idzinga

Peuterplus Maaike van der Kooi, Mirte Idzinga en Marijke Bouma

Groep 1-2 | Marike van Bolhuis, Wieke de Wal en Martine van der Meulen (klassenassistent)
Groep 3-4 | Ilona de Kok, Elly Soepboer en Dirk Bosgraaf (LIO)
Groep 5-6 | Michiel Regnerus
Groep 7-8 | Ate Tjeerdsma en Wieke de Wal 

  
OA Fardouw Talsma
IB Binne Dijkstra
Directeur Marrit van der Galiën