Peuterplusgroep

In ons kindcentrum is naast de KDV en BSO ook een peuterplusgroep gehuisvest. Jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar krijgen de mogelijkheid om twee keer in de week in groepsverband te spelen en nieuwe ervaringen op te doen. Peuters doen zo veelzijdige ervaringen op en leren van elkaar. Ze worden sociaal vaardiger en leren rekening te houden met elkaar.

De peuterplusgroep is tweetalig. Zowel de Friese als de Nederlandse taal wordt tijdens de instructie en bij activiteiten gebruikt.

In de peuterplusgroep wordt gebruik gemaakt van het vve programma Piramide, op een speelse manier komen bij deze methode alle ontwikkelingsgebieden aan bod. 

Uw kind aanmelden voor onze peuterplusgroep kan hier.

Leidsters

Marijke Bouma: ma, di, do, vrijdag ochtend

Marijke de Graaf: di, woe ochtend

Maaike van der Kooi: woe ochtend

Nynke Jonker: ma, do ochtend


Openingstijden

Van 8.30 uur – 12.30 uur

 

Documenten