Verkeersafspraken

Hieronder leest u nog een keer de afspraken zoals die samen met u, de ouders, zijn afgesproken.

 

Verkeersafspraken

Er is afgesproken dat het team van de school de auto’s niet meer voor de school, maar op de parkeerplaats (Brink) bij het dorpshuis zal parkeren. Ouders die hun kinderen alleen uit de auto zetten, of in laten stappen, gebruiken de parkeerstrook voor de school, de zgn. Tút en d’r Ut -strook.

Er mogen geen auto’s worden geparkeerd op/bij het kruispunt!!

Ouders die nog met hun kinderen mee naar binnen gaan, parkeren op het deel van de Kavelwei, ten oosten van het kruispunt of op de Brink.

Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Kinderen van groep 3 en 4 zetten hun fiets onder de overkapping op het kleine plein. Voor de andere groepen worden er “parkeerplaatsen “aangegeven bij het toegangshek.

De kleuters gaan gebruik maken van de voordeur aan de Kavelwei. Bij de uitgang is een wachtplek voor de ouders gemaakt.’s Ochtends mogen ouders die vanuit de kleutergroepen naar de Peuterspeelzaal gaan, gebruik maken van de gang/klapdeur in de onderbouw. Bij het uitgaan van de peuterspeelzaal kunnen zij ook gebruik maken van de wachtplek en de Tút en d’r Ut strook.

Leerlingen uit de bovenbouw gebruiken de in-/uitgang aan de Mr. Hamstrjitte. Dit geldt ook voor leerlingen die op de fiets komen en door hun ouders worden begeleid. Hiervoor wordt een wachtplek gemaakt in de vorm van een ‘plein’.

Documenten